اذان گو ی خودکار

30,000,000 ریال

تولید کننده: شرکت ایده پردازان نوآور بوتیا

دستگاه اذان گوی خودکار را در هر نقطه ای از ایران  که نصب کنید با وارد کردن مختصات جغرافیایی محل پس از محاسبه دقیق اوقات شرعی  همان نقطه، بصورت خودکار زمان پخش اذان آمپلی فایر شما را روشن نموده و برنامه پخش کامل اذان شامل قرآن ، اذان و نیایش و … را اجرا می کند.

ناموجود