محافظ کرکره برقی دژبان

2,000,000 ریال

این محافظ در مسیر برق اصلی انواع درب های برقی نصب میشود. اگر در هنگام کار درب های برقی مشکلی در مسیر حرکت آن پیش آید (مانند وجود مانع) این دستگاه برق موتور را قطع کرده و پس از حدود 8 ثانیه تاخیر اگر مانع برطرف شده باشد به صورت خودکار برق موتور وصل می گردد.

محافظ درب قابلیت تطبیق با انواع موتورهای درب برقی 220 ولتی را دارد و در صورت نیاز قابلیت سفارش مدل 24 ولتی آن وجود دارد

ناموجود